بهرام عظیمی کارگردان انیمیشن در خصوص ضعف انیمیشن در کشور به خبرنگار سوره سینما گفت: نود درصد ضعف انیمیشن ما به دلیل تامین نشدن مسایل مالی است، چون این حرفه به شدت هزینه بر است و اگر حمایت های دولتی و یا حضور اسپانسر در تولید نباشد نمی توان انتظار ساخت اثری شاخص و پیشرفت قابل توجهی در این عرصه را داشت.

وی در ادامه افزود: فیلمنامه های خوبی در این زمینه نوشته می شود و در حال حاضر هم انیمیشن های خوبی تولید شده، اما چون به لحاظ مالی خیلی هزینه بر است برای ادامه دار بودن تولیدات نیاز به حمایت داریم.