به گزارش روابط عمومی برنامه «چشم شب روشن»، «چشم شب روشن» به تهیه کنندگی امیر قمیشی و با اجرای محمد صالح علا، چهارشنبه ۱۵ دی با حضور اکبر نبوی کارشناس سینمایی به گفتگو با منوچهر محمدی تهیه کننده سرشناس سینما اختصاص داشت.

محمدی در ابتدای گفتگو در تعریفی دقیق از نقش تهیه کننده در سینما بیان کرد: بر خلاف نظر عمومی تهیه کننده فقط عهده دار بخش اقتصادی فیلم نیست که صرفاً پولی را برای تهیه فیلم فراهم کرده و سعی میکند آن را با خست هزینه کند. او کسی نیست که برآوردها را کمتر از میزان انجام دهد البته بعضاً این خصوصیت در بین مسئولان و فضای عمومی سینما یک امتیاز تلقّی می شود. اما برای من به عنوان یک تهیه کننده سینما از یک دغدغه شروع می شود. بخش عمده تهیه‌ کنندگی برای من فرهنگی است.

تهیه کننده مثل رهبر ارکستر در تلاش برای رسیدن به هارمونی است