کشورهای ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در کناره خلیج فارس هستند. در این میان سواحل شمالی خلیج فارس تماماً در جغرافیای سیاسی ایران قرار دارند و مهم تر از اینکه در بین همه این کشورها فقط ایران است که صاحب رسانه ای چند وجهی به نام سینماست.

ایران به عنوان کشوری صاحب صنعت سینما در عرصه تبلیغات و ارتباطات با زبان جهانی هنر، همیشه یک گام جلوتر از همتایان خود در منطقه بوده و حالا تصاویر ثبت شده بر پرده نقره ای می تواند در هر زمان برگ برنده ای در برابر هجمه های سلطه گران باشد.

تصویر خلیج فارس اگرچه آن طور که باید و شاید در سینمای ما پرداخته نشده و به واقع هنوز سینما حق مطلب را نسبت به وقایع و فراز و فرود این قطعه جغرافیایی که اهمیتی چند بعدی دارد بیان نکرده است ، اما از منظری دیگر باید بگوییم که «ناخدا خورشید» ما را در بسیاری از کشورهای دیگر دیده اند ، «جنگ نفت کش ها» را  در زمان خوبی ساخته ایم و «راه آبی ابریشم» تصویری مطلوب و با کیفیت و بین المللی از این شاهراه آبی جهان در مالکیت ایران نشان داد.

سینمای مستند در همه دنیا همیشه پیشگام و تخصصی تر ازسینمای بلند قدم بر می دارد و در ایران هم همینطور بوده و است که شاید مستند «خلیج فارس» ارد عطارپور سرآمد بقیه باشد و از دیگر انیمیشن های «نبرد خلیج فارس»و فیلم های «موج مرده»، «پری دریایی»، «پی ۲۲» و … بتوان نام برد.

اما در نهایت خوب است یادآوری کنیم که نباید از ظرفیت بی نظیر و استثنایی پرده نقره ای و هنر هفتم مغفول بمانیم و خوب است در این آشفته بازار تعارضات تبلیغاتی و فشارهای روانی ، با تمرکز بیشتری تصاویر تصویر نشده بکرتری از خلیج همیشه فارس را ثبت کنیم و با زبان سینما به رخ جهانیان بکشیم .

سینما در تصویر خلیج فارس هنوز جای کار دارد.